Uitwisseling

Ga jij ook de verbinding aan?
Voor 2018 ligt er een fantastisch mooie ambitie, een grootschalige kennisuitwisseling tussen collega’s van het vmbo en het mbo.
Docenten, maar ook teamleiders/managers en het onderwijs ondersteunend personeel krijgen de mogelijkheid om een dag(deel) met elkaar mee te lopen. Zo kun je letterlijk zien en ervaren waar jouw leerling vandaag komt, of juist naartoe gaat.

Wat?  
Kennisuitwisseling collega’s vmbo en mbo. Een kijkje in elkaars keuken nemen. Loop een dag(deel) mee met bijvoorbeeld een docent of teamleider, die daarna ook een dag(deel) met jou komt meelopen. Ontdek wat je elkaar te bieden hebt!

Voor wie?
Voor nieuwsgierige, enthousiaste docenten, teammanagers/teamleiders, OOP en directieleden uit het vmbo en mbo.

Wanneer? 
Gedurende het hele schooljaar in onderling overleg.

Waar? 
Op alle vmbo-scholen en mbo-locaties in Twente.

Waarom?
- betere aansluiting van het vmbo en het mbo op elkaar ten behoeve van de leerling/student
- studentenbelang staat centraal: het is goed om te weten waar je leerling/student vandaan komt of naartoe gaat, zodat je de leerling/student zo goed mogelijk kunt ondersteunen. 

Kosten?            
Gratis

Voorwaarden: 
- toestemming voor deelname van je leidinggevende
- vrager is ook aanbieder
- na afloop moet er een foto met quote worden gemaild naar het Twents Aansluitingsnetwerk. Na ontvangst hiervan wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Doe jij ook mee?  
Klik hier om je aan te melden.

Het Twents Aansluitingsnetwerk zorgt dat je in contact komt met een collega op het vmbo of mbo.

Laten we samen het onderwijs nog mooier maken! Jij wilt toch ook dat de overgang voor onze leerlingen/studenten zo soepel mogelijk verloopt?