DDD in het mbo

Het DDD is uitsluitend bestemd en inzichtelijk voor de opleiding waar de leerling zich heeft aangemeld. Ter voorbereiding op de intake beschrijft het de voorgeschiedenis van de leerling, zijn motivatie en eventuele aandachtspunten. De opleiding kan eventueel overwegen een loopbaandeskundige te betrekken en tijdens het gesprek gerichte vragen stellen over bijvoorbeeld motivatie, studiehouding en –vaardigheden.

Afspraken

De gegevens uit het DDD zijn alleen beschikbaar voor de opleiding en worden opgenomen in het pedagogisch dossier in N@tschool. Zo kunnen de gegevens ook weer gebruikt worden in de studieloopbaanbegeleiding van de leerling.

Alle vmbo-scholen en de scholen voor VSO werken met het DDD. Het OVM wordt met ingang van schooljaar 2016-2017 niet meer gehanteerd als overdrachtsdocument.

Ophalen DDD

Voorafgaand aan zijn aanmelding bij een MBO opleiding zorgt de leerling voor een ingevuld DDD. Dit wordt na aanmelding automatisch in N@tschool geplaatst.