Overdracht vmbo - mbo

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt op een landelijk systeem, genaamd Intergrip. Dit systeem wordt o.a. gebruikt voor het aanmelden voor het project KOM (kijken op het mbo) en het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD).
Het DDD is de vervanger van het OVM.

Decanen van aangesloten vmbo-scholen en de contactpersonen binnen het ROC van Twente zijn inmiddels getraind. De presentaties van de modules vind je hier:

Module: Digitaal Doorstroom Dossier
Module: Overstap vo-mbo + vervolgtraining
Module: Meeloopdagen

DDD

Het DDD (digitaal doorstroom dossier) is een sleuteldocument in de overstap van vmbo naar mbo. Elke leerling die naar het MBO gaat, is daarom verplicht om een DDD in te vullen (deel A). De leerling legt in dit dossier relevante informatie over zichzelf vast. Te denken valt aan zijn/haar persoonlijkheid, opleidings- en beroepsbeeld en gewenste opleiding. Daarnaast wordt er in deel B door de mentor aangegeven of er speciale aandachtspunten zijn en of een warme overdracht noodzakelijk is. Als het DDD volledig is ingevuld en de leerling akkoord heeft gegeven, wordt het beschikbaar gesteld aan de betreffende mbo-opleiding ten behoeve van de intake.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld van het DDD.

Overstap vmbo-mbo: Instrument tegen schooluitval

Mentor en decaan van het vmbo kunnen de aanmelding en inschrijving van hun leerlingen volgen. Zo houden ze er zicht op of elke leerling inderdaad op zijn/haar plek in het mbo aankomt: tot 1 oktober is het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de aanmelding. lees meer >