Monitoring

Via de module overstap vo-mbo heeft u de mogelijkheid om in te zien bij welke mbo opleiding uw leerling is aangemeld, danwel ingeschreven. Deze module geeft dagelijks de actuele stand van zaken aan. Zo heeft u altijd inzicht in de voortgang van het proces van aanmelding en toelating van uw leerlingen en is voor u eenvoudig na te gaan welke leerlingen extra inspanning behoeven.

De module vo-mbo kan zo bijdragen aan het ontstaan van een cyclus van volgen en begeleiden, die zowel vmbo als mbo nieuwe gezichtspunten kan opleveren om de aansluiting nog verder te verbeteren.

Leerplicht

Binnen het systeem kan een leerling eenvoudig overgedragen worden aan leerplicht wanneer er een risico op uitval dreigt te ontstaan. Deze partij ziet alleen de leerlingen die door de mentor als "te behandelen" worden aangegeven.

Klik hier om in te loggen in de module Overstap vo-mbo.