Over ons

Het Twents Aansluitingsnetwerk wil leerlingen uit het vmbo o.a. in staat stellen om de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo. Met dat doel voor ogen hebben zestien Twentse vmbo-scholen en de mbo-opleidingen van Zone.college en ROC van Twente de handen ineengeslagen. Samen (bege)leiden ze elke vmbo-leerling naar de passende mbo-opleiding.

Grote overgang

De stap van vmbo naar mbo is groot. Opeens moet de vmbo-leerling omschakelen naar een heel andere onderwijsvorm, die meer volwassenheid, zelfredzaamheid en eigen initiatief vergt. Daarom is het van belang dat de leerling weet wat hij/zij kan en wil. En bovendien een reëel beeld heeft van gekozen vervolgopleiding en beroep. Dat maakt de overgang gemakkelijker en voorkomt voortijdig schoolverlaten of switchen.

Verregaande afstemming

De deelnemende scholen in het Twents Aansluitingsnetwerk willen samen die overgang zo naadloos mogelijk maken. Daartoe wordt een activiteitenplan opgesteld. De projectmanagers José Lammersen en Marcel Vaneker zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten. De afgelopen jaren heeft dit o.a. geleid tot de ontwikkeling van:

  • Een afgestemd Loopbaanoriënterings- en begeleidingstraject (LOB);
  • Intergrip: een registratiesysteem om het beroepskeuzeproces van leerlingen te kunnen monitoren;
  • Het digitaal doorstroomdossier (DDD), een formulier dat het mbo voorziet van alle relevante informatie over zijn nieuwe studenten, toegesneden op passend onderwijs.
  • Een professionaliseringstraject voor docenten uit het vmbo op het mbo.

Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden, activiteiten en landelijke ontwikkelingen, geven we 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Voortdurende ontwikkeling

Het Twents Aansluitingsnetwerk is een ‘work in progress.’ De deelnemers zijn voortdurend bezig om de aansluiting tussen vmbo en mbo verder te verbeteren. Hiertoe wordt elke 3 jaar in overleg met alle deelnemers een activiteitenplan opgezet.