Profielwerkstuk

Profielwerkstuk als beroepsoriëntatie

Het maken van een profielwerkstuk is één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tl/gl. Deze moet met een voldoende of goed afgerond worden. De titel van het profielwerkstuk en de beoordeling (voldoende of goed) komen op het diploma te staan! Door middel van het profielwerkstuk gaan de leerlingen zich oriënteren op een mbo-opleiding. Het is belangrijk dat ze een goed beeld hebben van de opleiding; wat houdt de opleiding in, wat kun je ermee worden, over welke kwaliteiten moet je beschikken etc. Dit voorkomt dat ze straks voor een opleiding kiezen die ze in eerste instantie heel leuk lijken, maar die eigenlijk niet bij ze passen. Dit betekent niet dat ze deze opleiding uiteindelijk ook moeten gaan kiezen, maar het helpt ze om een weloverwogen keuze te maken voor hun vervolgopleiding. 

Twee tot drie dagdelen

De oriëntatie in het kader van het profielwerkstuk kent een vaste structuur. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld die van toepassing is voor alle opleidingen. Tijdens de eerste bijeenkomst maken de leerlingen vervolgafspraken met de opleiding.Er worden afspraken gemaakt hoe vaak de leerlingen ROC van Twente / Zone.college bezoeken. Hiervoor geldt dat ze in overleg 1 of 2 dagen/dagdelen inplannen om aan hun (keuze) opdrachten te kunnen werken. Ook spreken ze af welke keuzeopdrachten ze bij deze opleiding kunnen maken.
De vervolgafspraken worden vastgelegd op de afsprakenkaart (in 3-voud). 
Het profielwerkstuk wordt gemaakt in de periode herfstvakantie-voorjaarsvakantie. Tot aan de kerstvakantie biedt ROC van Twente of zone.college de leerlingen mogelijkheid om een aantal momenten (2 á 3 dagdelen) op het mbo aan hun werkstuk en de keuzeopdrachten te werken. 

Helder stramien

Vóór aanvang ontvangen de leerlingen een handleiding voor het maken van je profielwerkstuk. Deze handleiding gaat alleen over het mbo-deel. Het kan zijn dat de VMBO-school aanvullende opdrachten heeft. Deze opdrachten maken ze dan op hun eigen school. De leerling beschrijft onder meer waarom zij voor deze opleiding hebben gekozen en hoe de oriëntatie is verlopen. Aan het einde komt dan de vraag of de opleiding mee- of tegenviel (en waarom). Ze maken daardoor de keuze beter onderbouwd – ook als ze besluiten om toch een andere opleiding te kiezen. Voor het werkstuk ingeleverd wordt op school, moeten ze het laten lezen aan de begeleider op het mbo. .

Deelnemen?

De leerling ist zelf verantwoordelijk voor de aanmelding om deel te nemen aan het profielwerkstuk bij een mbo-opleiding. Aanmelden -via www.kijkenophetmbo.nl-  is alleen mogelijk tussen 1 oktober 2018 en 13 oktober 2018. Aanvragen die na deze datum binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.

De mbo contactpersoon stuurt de aangemelde leerlingen in de week voor de herfstvakantie, tussen 15 en 22 oktober 2018, een bevestigingsmail van de aanmelding en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. 

Evaluatie

Aan het eind van de oriëntatie en na inlevering van de profielwerkstukken, gaan vertegenwoordigers uit het vmbo, mbo en het Twents Aansluitingsnetwerk de opgedane ervaringen evalueren. Zo nodig worden daarna verbeteringen gerealiseerd voor het volgende schooljaar.