Profielwerkstuk

Profielwerkstuk als beroepsoriëntatie

Het profielwerkstuk, voorheen sectorwerkstuk, is een verplicht eindexamenonderdeel voor vmbo TL-leerlingen en doet in toenemende mate dienst als beroepsoriënterend werkstuk. AOC Oost en ROC van Twente spelen hierop in door deze leerlingen de kans te geven twee á drie dagdelen de mbo-opleiding van hun keuze te bezoeken. Ze kunnen dan ondervinden of de opleiding bij hen past – of juist niet. In beide gevallen is hun conclusie beter onderbouwd.

Twee tot drie dagdelen

De oriëntatie in het kader van het profielwerkstuk kent een vaste structuur. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld die van toepassing is voor alle opleidingen. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt de leerling de benodigde informatie en wordt hij/zij doorgaans rondgeleid in de afdeling. Naderhand maken opleiding en leerling afspraken over de wijze waarop hij/zij de andere dagdelen invult. Dat kan op diverse manieren: door lessen te volgen, een dag mee te lopen, een praktijkopdracht te maken, etc. De leerling houdt hiervoor een afsprakenkaart bij.

Helder stramien

Vóór aanvang ontvangt de leerling een handleiding voor het maken van zijn/haar profielwerkstuk. Het mbo-deel is voor alle vo-scholen gelijk, maar er kunnen daarnaast per school andere accenten gelegd worden. De leerling beschrijft onder meer waarom hij/zij voor deze opleiding heeft gekozen en hoe de oriëntatie is verlopen. Aan het einde komt dan de vraag of de opleiding mee- of tegenviel (en waarom). Hij/zij maakt daardoor de keuze beter onderbouwd – ook als hij/zij besluit om toch een andere opleiding te kiezen. Voor het werkstuk ingeleverd wordt op school, moet de leerling het laten lezen aan zijn/haar begeleider op het mbo. Tip: het uitnodigen van de begeleider van het mbo bij de presentatie van het profielwerkstuk wordt vaak zeer gewaardeerd.

Deelnemen?

Leerlingen kunnen tussen de herfst- en kerstvakantie bij het mbo werken aan hun profielwerkstuk. De inschrijving verloopt via het Twents Aansluitingsnetwerk, dat de aanmeldingen verwerkt en het mbo informeert over deelnemers en planning. Alleen de decaan kan leerlingen aanmelden voor het profielwerkstuk. Leerlingen kunnen zich dus niet zelf aanmelden. De uiterste aanmelddatum is 15 september 2016.

Belangstelling tijdig kenbbaar maken.

Alle vmbo TL-leerlingen kunnen van deze vorm van beroepsoriëntatie gebruik maken. De VO-school beslist zelf of hun leerlingen er aan deel nemen. Jaarlijks in juni ontvangen de scholen een overzicht van de deelnemende opleidingen en geven zij een eerste indicatie van het aantal deelnemers per opleiding, door de belangstelling te inventariseren bij de derdejaars leerlingen. De verwachte aantallen worden doorgegeven aan de opleidingen, zodat het organisatorisch voor het mbo behapbaar blijft.

Evaluatie

Aan het eind van de oriëntatie en na inlevering van de profielwerkstukken, gaan vertegenwoordigers uit het vmbo, mbo en het Twents Aansluitingsnetwerk de opgedane ervaringen evalueren. Zo nodig worden daarna verbeteringen gerealiseerd voor het volgende schooljaar.