Mentor als regisseur

Als mentor heeft u een belangrijke rol in het LOB-traject. U adviseert leerlingen tijdens hun beroepskeuzeproces. Kennis van opleidingsmogelijkheden is daarom ook essentieel voor u. Een belangrijke activiteit van het Twents Aansluitingsnetwerk is de professionalisering van mentoren in het vmbo. Tijdens studiedagen leert u de praktijk van het mbo beter kennen. Lees meer >

Wat nog meer.....

Naast het feit dat uw kennis van de opleidingsmogelijkheden essentieel is, is het ook belangrijk dat u leerlingen begeleidt tijdens het project KOM, een dagje kijken op het mbo of bij het maken van hun profielwerkstuk.

Tijdens al deze activiteiten vervult u als mentor een ondersteunende en begeleidende rol door leerlingen hier goed op voor te bereiden en na afloop te reflecteren met hen.