Project Kom! een dagje kijken op het mbo

KOM! Kijken op het mbo

Een belangrijke pijler in het LOB-programma is het orienteren op een vervolgopleiding. Leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 hebben de mogelijkheid om een oriënterende of verdiepende activiteit te volgen op het mbo. Dit kan bijvoorbeeld een meeloopdag of workshop zijn. Zo krijgen zij een duidelijk beeld van de opleiding waarvoor ze interesse hebben. Deze activiteiten worden aangeboden in de periode tussen 1 december en 1 mei. Alle activiteiten zijn gebundeld in een keuzegids. De keuzegids voor schooljaar 2018-2019 is hier beschikbaar.

Procedure

Gemotiveerde en geinteresseerde leerlingen kunnen zichzelf aanmelden voor één of meerdere activiteiten die hen aanspreken via www.kijkenophetmbo.nl. Bij enkele activiteiten gaat de aanmelding via mailcontact, dit staat duidelijk aangegeven in de keuzegids. Als u vanaf 5 november 2018 hier klikt, kunt u als decaan/mentor precies zien wie zich aan heeft gemeld voor welke activiteit én of deze leerlingen ook daadwerkelijk de activiteit hebben bijgewoond (presentieregistratie). Let op: het bezoeken van een KOM activiteit kan nooit een verplichtend karakter hebben. Leerlingen moeten uit zichzelf gemotiveerd zijn om hier aan deel te nemen.

Samenhang met DDD

Belangrijk is verder de samenhang tussen LOB en het DDD: het Digitaal Doorstroom Dossier. In dit document geeft de leerling onder andere weer hoe hij/zij zich heeft voorbereid op de keuze voor een vervolgopleiding en aan welke LOB-activiteiten hij/zij heeft deelgenomen.