Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Voor veel vmbo-leerlingen is een gedegen keuze van hun vervolgopleiding ingewikkeld. Ze kunnen veel kanten op, maar moeten al vroeg voorsorteren. Vaak op een moment waarop hun inzicht in eigen kunnen en voorkeuren nog onvoldragen is. Terwijl het zelfbeeld nog onscherp is, hebben ze veelal ook te weinig besef van de consequenties van hun keuze. Eenmaal op het mbo kan dit vroegtijdig schoolverlaten tot gevolg hebben. Als mentor wordt u in dit keuzeproces steeds belangrijker. Lees meer >

Leren reflecteren, hoe doe je dat?

Voor leerlingen is het belangrijk om na te leren denken over zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Als mentor is het soms best lastig om dit soort gesprekken met leerlingen te voeren. Daarom organiseert het aansluitingsnetwerk voor jou als mentor de cursus: loopbaanreflectiegesprekken leren voeren.

Het project KOM, een dagje kijken op het mbo

Door een gefaseerde opbouw tijdens de LOB-lessen in hun school, leren leerlingen zichzelf  kennen. Hierbij moeten ze inzicht krijgen in wie ze zijn en wat ze willen. Vervolgens kunnen ze dan kiezen welke beroepen en opleidingen bij hen passen. Om hen op een aantal momenten te confronteren met de te maken keuze, is het project “Kom!” waarbij ze in het derde en vierde leerjaar bezoeken brengen aan Zone.college en ROC van Twente. Lees meer >

Waarde voor het mbo

De combinatie van een scherper zelfbeeld plus een gefundeerd beeld van opleiding en beroep helpt om gemakkelijker de weg naar de eigen toekomst te vinden. Dat versterkt bovendien de motivatie van
de student. Lees meer >