TechniekTalenten

Project Meiden in Techniek

Nog steeds zie je weinig meisjes die een opleiding in de techniek of de ict volgen. We zijn er eigenlijk aan gewend. Maar vreemd blijft het. Want waarom zouden niet meer meiden zo’n opleiding volgen? Het talent is er. De belangstelling vaak ook. Dus wat houdt tegen? Het project ‘Meiden in techniek’ wil daarin verandering brengen. Want vakmensen met een technische opleiding zijn hard nodig.
Lees meer>

 

Project Bevorderen instroom allochtone leerlingen in Techniek

In dit project kiezen we voor een aanpak waarbij we allochtone leerlingen die al voor techniek hebben gekozen, actief inzetten om nieuwe leerlingen te werven. Op het ROC is een Campagneteam samengesteld bestaande uit allochtone studenten Techniek. Dit team heeft onder professionele begeleiding een campagne gemaakt en voert deze uit. De campagne richt zich primair op vmbo-scholieren die in het 2e jaar een sectorkeuze moeten maken. Daarnaast richt de campagne zich op intermediaire doelgroepen: de ouders/sociale omgeving, docenten, studieadviseurs en decanen van de vmbo’s en op werkgevers in de techniek.
Lees meer>

Afbeelding: